SMART-mål er et redskab, der kan hjælpe dig til at nå dine mål på en SMART måde. Brug SMART-måls modellen som en tjekliste, enten før du går i gang eller undervejs, hvis du har svært ved at nå dit mål.

At sætte sig og nå mål er en uundgåelig del af det at være menneske. Alt, hvad du foretager dig, er et resultat af de – bevidste eller ubevidste – beslutninger, du har taget om, hvad du gerne vil opnå her i livet.

Og hvad du synes, der er vigtigt.

Hvis du ikke er bevidst om hvilke prioriteringer og beslutninger, der ligger bag dine handlinger, ender du som en båd, der driver formålsløst rundt på havet – prisgivet vinden og bølgerne. Dit liv vil bestå af en række kaotiske og tilfældige begivenheder, og du vil føle, at du er helt uden kontrol.

Og det er ikke bare ikke særlig sjovt, det er heller ikke vejen til lykke (læs mere om dette i blogposten: “Hvad er lykke?”)

Som jeg har fortalt i selvhjælpsbogen Superwoman er en følelse (eller i min historie på siden her), så kender jeg alt til at føle mig magtesløs og prisgivet. Men jeg ved også, hvad der fik mig ud på den anden side: At begynde at sætte mig mål og nå dem.

Én af de metoder, du kan bruge til det, er SMART-modellen. Den er et smart redskab, der kan hjælpe dig til at gøre dit mål konkret og nemmere at forholde sig til.

Om lidt vil jeg præsentere SMART-mål for dig, men hvis du allerede nu har fået lyst til at gå lidt dybere med alt det her, kan du hente min gratis workbook i SUPERWOMAN-biblioteket.

Workbook’en indeholder lidt flere aspekter end SMART-måls modellen og kan guide dig mere præcist i forhold til, hvad der er vigtigt for netop dig, og hvordan DU nemmest når dine mål.

Du finder workbook’en ved at klikke på knappen herunder:

Hvad er lykke? Få en gratis workbook med vigtige spørgsmål, der kan guide dig til mere trivsel.

HVAD ER SMART-MÅL?

SMART er en forkortelse af fem ord, der beskriver de krav, som et godt mål skal leve op til. Begrebet er opfundet af George T. Doran, der første gang brugte det i en artikel i 1981.

Bogstaverne S og M står normalt for Specifikt og Målbart, mens de andre bogstaver har forskellig betydning, alt efter hvilken forfatter man skuer til.

I dette blogindlæg bruger jeg de betydninger, som jeg selv synes, giver mest mening. Det er: Specifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk og Tidsbestemt.

For at dit mål bliver SMART, skal det opfylde alle fem krav i SMART-måls modellen. Når du har fundet ud af, hvad det er, du vil, går du simpelt hen bare bogstaverne igennem ét efter ét og stiller dig selv de spørgsmål, jeg gennemgår herunder.

Hvad er lykke? Få en gratis workbook med vigtige spørgsmål, der kan guide dig til mere trivsel.

ER DIT SMART-MÅL SPECIFIKT?

Hvad er det helt præcist, du gerne vil opnå?

Du skal kunne beskrive dit mål klart og tydeligt, så du ved nøjagtigt, hvad det er, du arbejder dig hen imod.

Spørg dig selv:

 • Hvad er det, jeg gerne vil opnå?
 • Hvorfor vil jeg gerne nå dette mål?
 • Hvor vil jeg gerne nå dette mål? (Hvis dit mål fx er at blive mere tålmodig, kan det jo være, at det ikke er i alle sammenhænge, at du ønsker at have mere af denne egenskab).
 • Hvem skal have gavn af, at jeg når mit mål?
 • Er der et andet mål, der vil kunne give mig det samme?

Hvad er lykke? Få en gratis workbook med vigtige spørgsmål, der kan guide dig til mere trivsel.

ER DIT SMART-MÅL MÅLBART?

Ved at sikre dig, at dit SMART-mål er målbart, vil du ikke bare vide, hvornår du er i mål, du vil også kunne måle dine fremskridt undervejs.

Og det kan i den grad være med til at holde din motivation oppe.

Det betyder med andre ord, at du skal finde en måde at måle dit mål på.

Det er fx ikke nok, at du siger, at du gerne vil tabe dig. Du skal vide præcist, hvor meget du vil tabe dig, eller præcist hvad du skal veje for at være i mål.

Andre eksempler på mål eller delmål, der kan måles:

 • antal sider, du har skrevet
 • antal kroner, du tjener om måneden
 • antal armbøjninger, du kan tage

Nogle mål kræver lidt ekstra arbejde for at finde frem til det, der gør dem målbare. Her kan det hjælpe, at du stiller disse spørgsmål til dig selv:

 • Hvordan ved jeg, at jeg har nået mit mål?
 • Hvad har jeg, når målet er nået, som jeg ikke har i dag?
 • Hvad er det præcist, jeg kan se/høre/lugte/smage/mærke, når jeg har nået mit mål?
 • Hvad kan jeg, når jeg har nået mit mål, som jeg ikke kan i dag?
 • Hvor meget, hvor mange, hvor tit kan (eller har) jeg det?

(Bemærk! Ikke alle spørgsmål giver mening i alle situationer, så brug dem som inspiration til at gøre dit SMART-mål målbart).

Hvad er lykke? Få en gratis workbook med vigtige spørgsmål, der kan guide dig til mere trivsel.

ER DIT SMART-MÅL ATTRAKTIVT?

Alle mål er hårdt arbejde! Desværre. Der er ikke noget, der kommer dumpende ned i turbanen på dig.

Til gengæld er glæden, når du når dit mål, så også så meget større.

Det kan lyde mærkeligt, men rigtig mange mennesker kommer til at sætte sig mål, de dybest set ikke ønsker at opnå (det har jeg også selv gjort – og skrevet indgående om det i min selvhjælpsbog, så det vil jeg ikke trætte dig med nu).

Derfor er det vigtigt, at din motivation kommer det rigtige sted fra.

Stil dig selv disse spørgsmål:

 • Hvorfor vil jeg gerne nå dette mål?
 • Hvordan vil det gøre mit liv bedre?
 • Hvordan vil det påvirke de mennesker, jeg holder af?
 • Hvad er det dybest set, jeg drømmer om?
 • Prøver jeg i virkeligheden at gøre nogle andre glade eller at leve op til andres forventninger ved at forsøge at nå dette mål?

Hvad er lykke? Få en gratis workbook med vigtige spørgsmål, der kan guide dig til mere trivsel.

ER DIT SMART-MÅL REALISTISK?

Du må gerne være ambitiøs og stile højt, men du skal også være realistisk.

At sætte sig som mål at blive verdenskendt fodboldstjerne, hvis du er over 80 og aldrig har rørt en bold før, er ikke smart.

Så tænk over, om du virkelig har den tid, de penge, den krop eller det talent, som dit mål kræver.

Og hvis ikke, om det er realistisk, at du på en eller anden måde kan fremskaffe det.

For der er selvfølgelig ikke noget til hinder for, at du går efter noget, som for de fleste ser umuligt ud, hvis bare DU kan se vejen og har lagt en god plan.

Men den skal være realistisk, ellers ender du bare med at fejle, og det er ikke godt for din selvfølelse.

Spørg dig selv:

 • Tror jeg på, at jeg kan nå mit mål?
 • Har jeg de ressourcer, der skal til (penge, tid, helbred, viden etc.)?
 • Hvad vil blive en udfordring for mig?
 • Er jeg villig til at ofre det, der skal til for at nå mit mål?

Hvad er lykke? Få en gratis workbook med vigtige spørgsmål, der kan guide dig til mere trivsel.

ER DIT SMART-MÅL TIDSBESTEMT?

Du skal vide, hvornår du skal være i mål.

Har du ikke sat en deadline, vil du for det første have sværere ved at nå dit mål (du kan jo altid udskyde dine handlinger til i morgen), og du vil med tiden også miste motivationen, fordi det går for langsomt.

Et SMART-mål er karakteriseret ved, at du ved på præcis hvilken dato – og evt også klokkeslæt, dit mål skal være nået.

Så spørg dig selv:

 • Hvornår vil jeg gerne være i mål?
 • Hvornår er det realistisk, at jeg kan være i mål?
 • Hvor meget tid har jeg til rådighed?
 • Hvor meget tid og energi ønsker jeg at bruge på at nå dette mål?

Hvis dit mål er meget stort, kan du med fordel dele det op i mindre bidder og give hvert delmål sin egen deadline. På den måde brænder du ikke ud undervejs, men har hele tiden følelsen af, at du flytter dig.

Hvad er lykke? Få en gratis workbook med vigtige spørgsmål, der kan guide dig til mere trivsel.

VIL DU VIDE MERE?

Som jeg skrev i begyndelsen af dette blogindlæg, har jeg samlet alle spørgsmålene fra min selvhjælpsbog i en workbook.

Den kan du gratis hente i SUPERWOMAN-biblioteket, som du får adgang til ved hjælp af nedenstående boks.

Spørgsmålene i workbook’en ligner lidt dem, der er skitseret ovenfor, men de går meget dybere og er fordelt på forskellige områder af dit liv.

Det betyder, at du får mulighed for at zoome ind på ét livsområde ad gangen (krop, helbred, familie, parforhold, job, penge, kreative interesser mm).

Samtidig bliver du også tvunget til at reflektere over dine tidligere erfaringer med at nå dine mål.

På den måde udnytter du det, du allerede (måske ubevidst) ved om dig selv og kan bedre lægge en strategi, der passer til lige præcis dig.

Endelig hjælper workbook’en dig også med at prioritere. Nogle gange vil vi bare så meget og helst på samme tid, og der er det vigtigt at vælge det rigtige først. Det vil nemlig kunne skabe en bølge af overskud, som du kan surfe på, når du skal nå dine øvrige mål.

PS. Inde i SUPERWOMAN-biblioteket finder du for resten også to guidede meditationer, som på en mere subtil måde kan hjælpe dig til at nå dine mål.